Askerlik Tecil

Askerlik Tecil İşlemleri

Bağlı olduğu askerlik şubesinden kendilerine yazı gelen erkek öğrenciler varsa, bunlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelerek alacakları EK-G belgesini doldurup, onaylatarak askerlik şubesine gönderirler.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ait EK-G belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bağlı bulunduğu askerlik şubelerine gönderilmektedir.

Askerlik tecil işlemleri öğrencinin kayıt tarihiyle eş zamanlı yapılmaktadır.