KKTC Uyruklu Öğrenci

KSTU Giriş Sınavına Göre Öğrencilerin Kayıtları

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin dört yıllık ve iki yıllık programlarına öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmeleri KSTU Giriş Sınavı ile yapılmaktadır.

Kayıt sırasında gerekli belgeler:

  • Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Lise Diploması’nın aslı veya Çıkış Belgesi’nin aslı,
  • 8 adet vesikalık fotoğraf,
  • Eğitim ücretinin yatırıldığına dair dekont

GCE Sınav Sonuçlarına Göre Kayıt İşlemleri

KSTU’nun tüm programlarına, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, GCE A level, GCE AS level ve IGCSE-GCSE O level sınavları ile de öğrenci kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

Meslek Lisesi Mezunları Kayıt İşlemleri

KKTC Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilere uygulanan Sınavsız Geçiş hakkı ile Üniversitenin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde iki yıllık ön lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Bu programlara başvurular KSTU Giriş Sınavı Sistemi ile kabul edilecektir. Başvurular Sınav Kılavuzu ile birlikte verilen Meslek Lisesi Mezunları Ön Lisans Programlarına Sınavsız Yerleştirilme Başvuru ve Tercih Bildirim Formu ile yapılmaktadır. Bu formda hangi Meslek Lisesi Bölümü mezunlarının hangi ön lisans programlarına sınavsız girebileceği belirtilmiştir.

Her aday, mezuniyet bölümüne uygun olarak, formda belirtilen ön lisans programlarından sadece bir tanesine başvurabilir. Programlara kabul edilen adayların ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayanların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

Liseyi Türkiye'de Tamamlayan KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Liseyi Türkiye’de tamamlayan KKTC vatandaşlığı bulunan öğrenciler Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne, Kıbrıslı öğrenci alım koşullarına göre kayıt yaptırabilme hakkına sahip oldular.

KKTC vatandaşlığı bulunan öğrenciler ÖSYM Merkezi yerleştirme sistemi dışında, Kıbrıs vatandaşı öğrencilerin yerleştirme koşullarına uygun olarak doğrudan kayıt yaptırabilecekler. Konu ile ilgili detaylı Öğrenci İşleri Ofisinden alabilirsiniz.

Liseyi Yurtdışında Bitiren KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Liseyi yurtdışında bitiren KKTC uyruklu öğrencilerin KSTU’da kayıt işlemlerine başlamadan önce KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesi: http://www.mebnet.net

İngilizce Bölümler

Üniversitemizin İngilizce bölümlerine yeni kayıt yaptıran ve İngilizce Yeterlilik Sınavından muafiyeti alamayan öğrenciler belirlenen tarihlerde İngilizce Yeterlililik Sınavına girmek zorundadırlar. Sınavda başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda belirlenen tarihlerde derslere başlarlar. Sınavda başarılı olan öğrencileri ise yine belirlenen tarihlerde ders kayıtlarını yaparlar.

Özel Öğrenci Kabulu

Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya ünvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, ilgili Bölüm Başkanı tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.

İletişim Bilgileri

Daha fazla bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.