Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrenciler’in Kayıtları

Liseyi yurtdışında tamamlayan ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden T.C Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler. TC Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi: http://www.meb.gov.tr Bu öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmelerine gerek olmadan aşağıdaki belgelerle üniversitemize ön kayıt ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan lise diploması denklik belgesi
Lise diplomanızın aslı
Nüfus cüzdanı fotokopisi
8 adet vesikalık resim