Muhaceret İşlemleri

KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekir.

KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV  tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrencilerin KKTC’deki  sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere KKTC Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu sağlık sigortasını almaları gerekmektedir. Sigorta ücreti asgari ücretin %10’u kadardır.  2016-2017 akademik yılı  için bu  miktar 183,40  TL dir.  Bu miktar, 2017 yılı için bilahare belirlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’de görevlendirilen kamu görevlilerinin çocukları bu uygulamadan muaftırlar. TC Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki öğrencilerin de KKTC Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sağlık Hizmetleri Protokolü’nün 7.9 maddesi uyarınca, zorunlu sağlık sigorta ücreti olan asgari ücretin %10’u kadar meblağı KKTC Sağlık Bakanlığının KKTC Sağlık Fonu hesabına yatırması gerekmektedir.

Muhaceret İzni almak için aşağıdaki belgelerin tamamlanması ve bu belgeler ile  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmanız gerekmektedir.  Muhaceret İşlemleri Üniversite tarafından toplu olarak yapılacaktır.

  • Pasaport fotokopisi
  • Sağlık raporu  (kayıt esnasında vermiş olduğunuz rapor)
  • Öğrenci belgesi
  • Öğrenci İzni harç makbuzu (Vergi dairesine yatırılması gereken ücret)
  • İkamet ettiği konutun tapusunun, satış sözleşmesinin veya kira sözleşmesinin fotokopisi. Yurtta ikamet ediliyorsa yurtta kaldığına dair yurdun bağlı bulunduğu üniversite veya kurumdan alınacak resmi yazı.
  • 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası uyarınca yatırılması gereken prim ödeneğinin yatırıldığına ilişkin makbuz.
  • KKTC’ye giriş çıkışlarını gösteren belge ( Şahsen Polis Müdürlüğü’nden alınacak)
  • Bir adet vesikalık fotoğraf