TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

KSTU’ya kayıt yaptırma hakkını elde eden öğrenciler aşağıdaki belgelerle direkt olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak veya KSTU Online Kayıt Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • 2017 ÖSYM sonuç belgesinin internet çıktısı
  • Lise diplomasının aslı veya çıkış belgesinin aslı
  • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
  • 8 adet vesikalık fotoğraf
  • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi) (1997 ve öncesi doğumlular için).
  • Akademik yıla ait eğitim harcının tümünün Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
  • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C ve RPR ) ve 2 adet fotokopisi ( Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

Not: ​​

  • Sağlık raporunun TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.
  • Lise diploması hazırlanmamış ise öğrencinin lise çıkış belgesi’nin aslı ve 6 adet fotokopisi kabul edilecektir.
  • Fotokopilerde noter tasdiki gerekmemektedir.

** KKTC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kararı ile, 2005-06 öğretim yılından itibaren KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarınca istenen AKCİĞER GRAFİSİ, HIV, HEPATIT B, HEPATIT C ve RPR tetkiklerini içerir sağlık raporunu, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu’nun aslı muhaceret işlemleri için gerekmektedir.

Muhaceret İşlemleri için öğrencilerin ülkeye pasaport ile giriş yapması gerekmektedir. Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Üniversiteden alacakları ‘Öğrenci Belgesi’ ile pasaport başvuru işlemlerinde öğrencilere uygulanan haklardan yararlanabilmektedirler.