Yatay Geçiş

Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda kurumlararası yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Ayrıca, Kurumlararası yatay geçişlerde kurumların aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde başvuruda bulunabilir.

Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir. Başvurusu olumsuz yönde değerlendirilen öğrencilere geçişi mümkün olabilecek farklı programlar önerilir. Başvurusu onaylanan öğrenciler kayıt formlarını doldurup gerekli evrakların asıllarını tamamlayarak kayıt formu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ne bırakmaları gerekmektedir.

YÖK Mevzuatı çerçevesinde Üniversitemiz  bahar döneminde  Türkiye’den sadece önlisans bölümlerine yatay geçiş kabul edebilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde eğitim görmekte olan öğrenciler için hem lisans hem ön lisans bölümlerine yatay geçiş başvuruları kabul edilecektir. Üniversitemize Kurumlararası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için Üniversitemiz, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler aşağıda tarafınıza sunulmuştur. Başvuru için  15 Ocak – 19 Şubat 2018 son gündür, belgelerin eksiksiz ve zamanında gönderimi önemle rica olunur.

UYGUN GÖRÜLEN BAŞVURULARA KONTENJANLAR ve TABAN PUANLAR ÇERÇEVESİNDE KESİNTİSİZ EĞİTİM BURSU (%25,%50,%75,%100) SAĞLANACAKTIR.

Başvuru için gerekli olan evraklar:

  • Adayın, yatay geçiş yapmak istediği programı belirtir dilekçe,
  • Lise Diploması Fotokopisi
  • Disiplin Cezası alınmadığına dair belge
  • Kimlik Fotokopisi
  • Öğrenci Belgesi
  • Transkript
  • Ders içeriklerini gösteren belge
  • Not Çizelgesi
  • ÖSYM sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ: Başvurular aşağıdaki formdan online olarak yapılacaktır. Ön başvurunuzu online olarak gönderdikten sonra bölüme uygunluğunuzun tarafınıza bildirilmesi ile orjinal belgeleri posta yolu ile veya bizzat müracaat ile iletmeniz gerekmektedir. 19 Şubat 2018  başvurular için son gündür, geç ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Posta Adresi : Kutlu Adalı Bulvarı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

E-Mail: yatay.gecis@kstu.edu.tr

 

Başvuru tarihi geçmiştir.