Yönetmelikler ve Yönergeler

KSTU Lisans-Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KSTU Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

KSTU Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

KSTU Etik Kurul Yönergesi

KSTU Yatay Geçiş Yönetmeliği

KSTU Yaz Okulu Yönetmeliği

KSTU Çift Anadal ve Yandal Yönetmeliği 

KSTU Özel Öğrenci Yönergesi

KSTU Diş Hekimliği Eğitim Öğrenim Yönergesi

KSTU Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönerges

KSTU Kulupler Yönergesi

KSTU Öğrenci Konseyi Yönergesi